Taman Kaswargan Ullen Sentalu

Menjejak ullen sentalu, taman kaswarganTapak tilas narasi mataram, menumbuh pilar-pilar berjajarSerupa aksen gothic eropa, berpadu batu alam Arca Dewi

Yogya, Kenangan dan Kamu

Sudut-sudut Yogya, serupa lembaran kisahYang kubaca setiap kali singgahMenyeru ingatan, tanpa tepianSepanjang ruas jalan, membincang kenanganSeperti kopi arang di